หน้าหลัก

Slider
"ข้าวหอมกุลา"

ข้าวที่เกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเพาะปลูก จากรุ่นสู่รุ่น

"ข้าวหอมกุลา"

ข้าวที่เกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเพาะปลูก จากรุ่นสู่รุ่น

"ข้าวหอมกุลา"

ข้าวที่เกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเพาะปลูก จากรุ่นสู่รุ่น

Slider
Homkula Channel
Play
หอมกุลา GI
Homkula Channel
Play
หอมกุลา GI

Slider
Play

ข้าวหอมกุลา เป็นข้าวหอมมะลิ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 15 จากทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก เมล็ดข้าว ยาว เรียว ขาว นุ่ม และมีกลิ่นหอมพิเศษ ได้รับขึ้นทะเบียน เป็นสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI จากสหภาพยุโรป

Slider
“เป็นครั้งแรก”
ด้วยเทคโนโลยีพิสูจน์ย้อนกลับของ
“ข้าวหอมกุลา”
ทำให้คนกินข้าวได้ใกล้ชิดกับคนปลูกข้าว
เพียงสแกน QR CODE บนถุงข้าว
คุณจะได้รู้ทันทีว่าใครคือผู้ปลูกข้าว
Slider

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ ออร์แกนิค จากทุ่งกลุาร้องไห้

Shadow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

สถานที่จำหน่ายข้าวหอมกุลา

ข้าวหอมมะลิ (จีไอ) ทุ่งกุลาร้องไห้ อย่างเป็นทางการ

ร้านค้าออนไลน์

Copyright © 2019. All rights reserved.