บริษัทหอมกุลาจับมือกับวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง สู่ตลาดโลก

ประธานกรรมการบริษัทหอมกุลา ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ในงานสัมนา ศพก. Young Smart Farm กลไกปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ซึ่งในการสัมนานี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากภาคการเกษตรเป็นจำนวนมากให้ความสนใจ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัล ร่วมรับฟังการบรรยาย ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนาการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต และรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร และในโอกาสนี้บริษัทหอมกุลา โดย ดร.นรภัทร และท่านอาจารย์สมศักดิ์ ร่วมแสดงเจตจํานงค์อย่างชัดเจน ที่จะร่วมเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุน จัดจำหน่ายข้าวไทยเกรดพรีเมียม ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางคุณภาพ และความหอมที่เป็นอักลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย GI จากวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านอุ่มแสง ออกสู่ตลาดโลก

Copyright © 2019. All rights reserved.