หอมกุลา ปักธงในตลาดจีนอย่างเป็นทางการ

หอมกุลา ปักธงในตลาดจีนอย่างเป็นทางการ

                 (รายงานข่าวจากกรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออกได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและประสบความสำเร็จ  หอมกุลา จำกัดลงนามกับบริษัท Guangdong Youliang Grain & Oil Industrial Co., Ltd. จากจีน บริษัทผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่ของมณฑลกวางตุ้ง โดยลงนามสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย GI และข้าวหอมมะลิไทยออร์แกนิกส์ รวมจำนวน 4,000 ตัน ปักธงในตลาดจีนอย่างเป็นทางการ

 

                 โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออก มีผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจาก 28 ประเทศทั่วโลก เช่น จีน ฮ่องกง แคนาดา สหรัฐฯ ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง อาเซียน เดินทางมาร่วมเจรจาธุรกิจกว่า 160 ราย และมีผู้ประกอบการไทยกว่า 170 ราย เข้าร่วมกิจกรรมตกลงซื้อขายกันได้ทันที 1,500 ล้านบาท

                  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการเปิดงานได้กล่าวในพิธีเปิดว่า“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน ในการเร่งรัดการส่งออกข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยออกสู่ตลาดโลกให้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะจะช่วยดูดซับผลผลิตออกจากตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ช่วยพยุงราคาสินค้าให้แก่พี่น้องเกษตรกรให้จำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาดีขึ้น และผลักดันให้การส่งออกข้าวไทยในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย 11 ล้านตัน”จากนั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นพยานลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศกับผู้ประกอบการไทย จำนวน 4 ฉบับ รวม 93,000 ตัน

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการเกี่ยวกับข้าว และนวัตกรรมข้าวของไทย อีกทั้งได้ทดสอบสแกนQR.โคตร พิสูจน์ย้อนกับเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวหอมกุลา ชื่นชม บริษัทหอมกุลาจำกัดได้นำนวตกรรมเทคโนโลยี ในยุค4.0  สร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานข้าว ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีศักยภาพของข้าวไทย

Copyright © 2019. All rights reserved.