หอมกุลา รับรางวัล Rising Star Award

หอมกุลา รับรางวัล Rising Star Award

( รายงานข่าวกรุงเทพฯ ) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  ข้าวหอมกุลา จากบริษัท หอมกุลา จำกัด โดย กรรมการผู้จัดการ ดร. นรภัทร จินดาปราณีกุล ขึ้นรับรางวัล Rising Star Award ( ที่สุดของ GI ) ในงาน “ ร้อยเรื่องราว ผ่านร้อย GI ไทย ” งานที่จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อฉลองความสำเร็จสินค้า GI ( สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ) ไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนครบ 100 สินค้า

Copyright © 2019. All rights reserved.