หอมกุลา ร่วมงานสัมมนา เชิดชูข้าวGI พรีเมี่ยมไทย

 

หอมกุลา ร่วมงานสัมมนา เชิดชูข้าวGI พรีเมี่ยมไทย

      ( สำนักข่าวกรุงเทพ) เมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2562ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “Geographical Indications in Thailand and in the European Union and Italy” ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากอิตาลี และสหภาพยุโรป และผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ประสบความสำเร็จ มาให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า GI ของไทย เกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล การแนะนำแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดในระดับสากล

         โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วม ได้แก่ Mr.Laurent Lourdais ทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชและสิ่งแวดล้อม ของสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมบรรยายเกี่ยวกับระบบ GI ในสหภาพยุโรป รวมถึงโอกาสในการแข่งขันทางการค้าของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในอาเซียนและสหภาพยุโรป, นายวรุตม์ ธรรมกุล และนางสาวปุณิกา นภาสวัสดิ์ ผู้แทนจากบริษัท หอมกุลา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพ ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและแนวทางการขยายช่องทางการตลาดสู่ต่างประเทศ และ Mr. Riccardo Cozzo ผู้แทนจากบริษัท ไบโออะกริเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจรับรองคุณภาพจากประเทศอิตาลี ร่วมบรรยายเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า GI และหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล

        ในกลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพ ได้ร่วมจัดแสดงภายในงาน THAIFEX 2019 ซึ่งมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562

Copyright © 2019. All rights reserved.